Rolnictwo wertykalne i zrównoważony rozwój: przyszłość żywności

Opublikowany: 2022-03-16

Mówi się, że rolnictwo jest początkiem cywilizacji ludzkiej. Zarówno wtedy, jak i obecnie, zrównoważony rozwój żywności zależał od skalowania działalności rolniczej i technologii w celu zaspokojenia rosnącego popytu i konsumpcji.

Przewiduje się, że do 2050 roku dotrze do 9,7 miliarda ludzi, populacja ludzka na całym świecie nigdy nie była większa. Oznacza to, że wyzwania związane z wyżywieniem ludzi za pomocą samego tradycyjnego rolnictwa nigdy nie były większe.

Zmiany klimatyczne utrudniają prognozowanie upraw i zarządzanie uprawami, zwłaszcza w przewidywaniu poważniejszych skutków suszy, powodzi i katastrofalnych burz. Oprócz zarządzania zasobami i wpływu na środowisko, ogromnym problemem pozostaje nierówny dostęp do wystarczającej ilości zdrowej żywności.

Gdy rolnictwo osiąga punkt zwrotny pod względem zrównoważonego rozwoju, rolnictwo wertykalne daje nadzieję.

Transformacja cyfrowa w przemyśle spożywczym: trendy, przykłady i korzyści

Świeże, dokładne dane to sekretna recepta na sukces B2B. Cyfrowa transformacja w przemyśle spożywczym przyspieszyła, gdy firmy spożywcze zmagały się z pękniętymi łańcuchami dostaw podczas pandemii. Tutaj przyjrzymy się najważniejszym trendom transformacji cyfrowej w branży spożywczej i firmom wiodącym.

Co to jest rolnictwo pionowe?

Co robisz, gdy zabraknie Ci nieruchomości do ekspansji na zewnątrz? Budujesz w górę. Tak jak się wydaje, rolnictwo pionowe wykorzystuje konstrukcje do pionowej uprawy roślin w obiektach zamkniętych.

Uprawa w pomieszczeniach pozwala osiągnąć kilka celów, w tym kontrolowane środowisko, w którym rolnicy nie są już zdani na łaskę pogody – co z pewnością byłoby cudem dla najwcześniejszych rolników.

To kontrolowane środowisko pozwala na bardziej precyzyjne wykorzystanie technologii w celu osiągnięcia większej wydajności i utrzymania bardziej jednolitej jakości w produkcji żywności. Gospodarstwa wertykalne zwykle zużywają mniej wody i nawozów oraz eliminują potrzebę stosowania pestycydów.

Farmy wertykalne mogą być mniejszymi, parterowymi budynkami lub wielopiętrowymi budynkami z kilkoma poziomami klimatyzowanej przestrzeni wykorzystywanej do uprawy różnych roślin.

Niektóre procesy związane z bezpieczeństwem żywności w tradycyjnych gospodarstwach rolnych mogą doprowadzić do zmniejszenia wartości odżywczej różnych rodzajów produktów. Na przykład mycie zielonych liściastych warzyw w kąpieli chlorowej zmniejsza wartość odżywczą tych warzyw. Ponieważ farmy pionowe uprawiają produkty w pomieszczeniach, w środowiskach o kontrolowanym klimacie, procesy takie jak kąpiele chlorowe nie są konieczne, pozostawiając więcej składników odżywczych rośliny nienaruszonych.

Strategia cyrkularności: Jak stać się zrównoważonym biznesem

ludzie wkładają przedmioty do gigantycznego kosza na śmieci, reprezentującego cykliczność w biznesie Wraz z rozwojem świadomego konsumpcjonizmu firmy muszą nadać priorytet cyrkularności. Dowiedz się, jak marki mogą stać się bardziej zrównoważone w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Wpływ rolnictwa na planetę

Rolnictwo i rolnictwo wymagają dużej ilości ziemi i innych zasobów, aby utrzymać poziom produkcji potrzebny do wyżywienia miliardów ludzi na planecie. Ponadto procesy produkcji żywności mają duży wpływ na środowisko, od wyczerpywania się zasobów naturalnych po zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody.

Jaki wpływ ma rolnictwo na zasoby i planetę? Ważne jest, aby zastanowić się, co zabieramy z ziemi:

  1. Sama produkcja żywności powoduje około 30% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie
  2. 70% zużytej słodkiej wody trafia do produkcji żywności
  3. Pestycydy i nadużywanie nawozów zanieczyszczają ziemię i wodę, na przykład spływ wód powoduje zakwity glonów w jeziorze Erie, które są toksyczne zarówno dla dzikiej przyrody, jak i ludzi
  4. Już teraz 50% całkowitej powierzchni gruntów nadających się do zamieszkania jest wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej

Bez opracowania alternatywnych metod uprawy, takich jak farmy wertykalne, zwiększona produkcja prawdopodobnie wymagana do wyżywienia stale rosnącej populacji może tylko zaostrzyć obecne problemy i prawdopodobnie spowodować więcej problemów.

Rosnący głód większej trwałości żywności

Zrównoważony rozwój żywności ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zmniejszenia głodu na świecie. Restauracje, marki i konsumenci odgrywają rolę we wspieraniu tego rozwijającego się ruchu. Zrównoważony rozwój żywności ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zmniejszenia głodu na świecie. Restauracje, marki i konsumenci odgrywają role w tym rosnącym ruchu.

Jak rolnictwo wertykalne zwiększa zrównoważony rozwój żywności

Wydaje się, że Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 2, Zero głodu do 2030 r., nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia globalnych celów żywieniowych. Rolnictwo pionowe może pomóc producentom w uprawie bardziej pożywnej żywności bez użycia pestycydów i przy mniejszej ilości nawozów oraz bliżej gęściej zaludnionych obszarów.

Łańcuchy dostaw żywności są delikatne, jak widzieliśmy w przypadku większości innych łańcuchów dostaw od 2020 r. Kiedy tylko niektóre strefy klimatyczne mogą wspierać uprawę niektórych produktów spożywczych, na które jest duży popyt na całym świecie, łańcuchy dostaw ulegają rozciągnięciu, co wymaga większej ilości wysyłek i obiektów. Prowadzi to do większej emisji dwutlenku węgla i ogólnie większego śladu węglowego.

Funkcjonujące wewnętrzne farmy pionowe umożliwiają przeniesienie dokładnie kontrolowanego klimatu wewnętrznego w prawie każdy obszar świata. Rolnictwo wertykalne maksymalizuje zasoby naturalne, zapewniając najwyższą wydajność, jakość i dostępność upraw.

Poprawia również sprawiedliwość żywności. Zdrowe wybory żywieniowe stają się bardziej dostępne i przystępne cenowo, gdy zdrowsza żywność jest tańsza w uprawie, a łańcuchy dostaw docierają do społeczności, które w przeszłości były niedoceniane.

Krótsze odległości, mniej procesów czyszczenia i konserwacji, które obniżają wartość odżywczą żywności, a ostatecznie niższe koszty produkcji i wysyłki sprawiają, że zdrowsza żywność jest bardziej przystępna cenowo i dostępna dla społeczności, które wcześniej miały niewielki lub żaden dostęp do tych wyborów żywieniowych.

Rolnictwo wertykalne zyskało wsparcie w ciągu ostatniej dekady od inwestorów, którzy widzą potencjał poprawy zrównoważenia i bezpieczeństwa żywności. A im więcej konsumentów zwraca uwagę na wpływ kupowanych produktów na środowisko, tym ważniejsze jest, aby firmy odpowiadały za pomocą zrównoważonych modeli biznesowych.

Daj ludziom to, czego chcą: zrównoważony model biznesowy

Obraz krajobrazu z górami, wodą, żaglówkami i chmurami, gdy obraca się turbina wiatrowa. Zrównoważony rozwój jest tym, czego chcą klienci i interesariusze. Konsumenci, inwestorzy i partnerzy coraz częściej podejmują decyzje dotyczące Twojej firmy w oparciu o zrównoważony model biznesowy. Tutaj analizujemy wzrost zrównoważonego rozwoju jako wartości biznesowej.

Przykłady upraw pionowych

Koncepcja rolnictwa wertykalnego przeszła od nowości do poważnego podejścia do rozwiązywania niektórych problemów, z jakimi boryka się globalne rolnictwo w zakresie wyżywienia rosnącej populacji.

Niedawno gigant detaliczny Walmart i inni zainwestowali w Plenty, firmę zajmującą się uprawą wertykalną, która produkuje zielone warzywa liściaste bez pestycydów. Walmart planuje sprzedawać warzywa Plenty's w swoich sklepach w Kalifornii.

Innym przykładem jest &ever, firma zajmująca się uprawą wertykalną z siedzibą w Hamburgu w Niemczech. Firma jest zaangażowana w produkcję żywności z mniejszą ilością nawozów, mniejszym zużyciem wody i zerową ilością pestycydów. Aby to osiągnąć, zawsze napędzamy innowacje w produkcji żywności, wykorzystując technologie, które obejmują internet rzeczy, uczenie maszynowe i przetwarzanie w chmurze.

Korzystając z czujników, które stale gromadzą dane w czasie rzeczywistym z każdego aspektu pionowej farmy, od temperatury, wilgotności, jakości powietrza i przepływu powietrza, po jakość gleby i zużycie wody, zawsze optymalizują plony, wartość odżywczą i dostępność produktów.

Ostatecznie osiągnięcie większej wydajności, wykorzystanie mniejszej ilości zasobów, takich jak woda, i uprawa żywności bliżej konsumentów, przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji i łańcucha dostaw, a także do poprawy świeżości, wartości odżywczej i dostępu do zdrowej żywności, a wszystko to przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko .

Przy tak dużej stawce rolnictwo wertykalne obiecuje lepszą przyszłość.